Visi, Misi dan Objektif

Visi

Untuk mengukuhkan dan mengekalkan reputasi global UTeM

Misi

Untuk meningkatkan profil universiti di arena antarabangsa melalui rangkaian dan hubungan global dalam akademik, penyelidikan, pembangunan modal insan dan pentadbiran.

Objektif

  • Untuk mewujudkan dan mengukuhkan hubungan antarabangsa melalui kerjasama dengan universiti dan industri
  • Memberi perkhidmatan terbaik dalam menyelaraskan aktiviti pengantarabangsaan
  • Untuk menyelaraskan peranan pengantarabangsaan antara portfolio yang berbeza.
  • Untuk menyediakan persekitaran yang kompetitif dalam kalangan pelajar dan kakitangan tempatan melalui pengantarabangsaan.