Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

     


      

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

Ditubuhkan pada 1 Disember 2000 sebagai Universiti Awam Teknikal pertama di Malaysia. Terletak di bandar warisan dunia UNESCO Melaka, terletak dalam 766 ekar landskap menghijau yang subur dengan kemudahan terkini di semua tujuh fakultinya. Sebagai Universiti Fokus, UTeM mempunyai kekuatan dalam bidang teknikal – iaitu Kejuruteraan, IT dan Teknologi Pengurusan. UTeM telah mengukuhkan reputasi sebagai sumber graduan kejuruteraan berkualiti tinggi dengan keupayaan memenuhi keperluan industri teknologi tinggi.

UTeM juga mempunyai kecekapan penyelidikan dalam bidang yang telah dikenal pasti sebagai kunci untuk meningkatkan cadangan unik Universiti dan juga menyumbang kepada negara seperti Teknologi Hijau, Kejuruteraan Sistem, Interaksi Manusia-Teknologi, dan Teknologi Baru Muncul. UTeM menerima bukan sahaja pelajar tempatan tetapi juga antarabangsa dan ini termasuk pelajar dari Iraq, Indonesia, Arab Saudi, Chad, Syria, Pakistan, Cameroon, Bangladesh, Tanzania, India, Somalia, Singapura, Qatar, Palestin, Libya, Iran, Ghana, Perancis , Yaman, Nigeria dan Jordan.

Kenapa UTeM?

UTeM komited terhadap kemajuan pengajaran dan pembelajaran dan pembangunan kecemerlangan akademik merentas portfolio program akademik yang komprehensif di peringkat diploma, sarjana muda dan pasca siswazah. Ph.D Perindustrian. dianggap sebagai nic untuk UTeM dengan kerjasama industri di mana calon menjalankan penyelidikan mereka di tempat kerja mereka. Pelajar prasiswazah dan pascasiswazah UTeM mempunyai pengkhususan mendalam dalam Kejuruteraan, Teknologi Kejuruteraan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi serta Pengurusan Teknologi.

Melalui kurikulum, pelajar UTeM dilengkapi dengan pengetahuan dan pemahaman tentang masalah dunia sebenar yang direka khas untuk praktikal dan berorientasikan aplikasi. Oleh itu, graduan UTeM pada dasarnya terdedah kepada industri dan perniagaan untuk mendapat pekerjaan yang tinggi sebaik sahaja tamat pengajian atau berjaya bekerja sendiri. Kurikulum berkembang daripada teras bersama kemanusiaan, keusahawanan teknologi, matematik dan dibangunkan rapat dengan pakar industri dan badan profesional untuk memastikan kualiti, standard dan perkaitan memenuhi keperluan sektor perindustrian yang berkembang maju dan untuk melahirkan modal insan berkebolehan tinggi untuk pembangunan Malaysia ke arah negara berpendapatan tinggi menjelang 2020

Adalah penting untuk menyepadukan pengajaran dengan penyelidikan, menggunakan pengajaran, pembelajaran dan teknologi maklumat baharu dengan sebaiknya. Ini direka bentuk untuk menggalakkan pelajar UTeM menjadi kreatif dan inovatif serta melengkapkan mereka dengan pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan keinginan untuk meneroka dan dicabar secara intelek.