Pusat Antarabangsa UTeM (UIC)

UIC sebelum ini dikenali sebagai Pejabat Antarabangsa UTeM dan telah ditubuhkan sejak 2010. UIC telah mengambil bahagian dalam banyak aktiviti melalui hubungan kerjasama dengan universiti dan institusi lain di banyak negara. UIC menguruskan hal yang berkaitan dengan urusan pelajar antarabangsa ke UTeM serta program universiti yang melibatkan institusi atau universiti luar negara. UIC akan menjadi platform bagi pelajar asing untuk memulakan pendidikan teknikal tinggi dan praktikal di UTeM. Misi utama UIC adalah untuk mengukuhkan dan mengekalkan reputasi global UTeM. Sementara itu, objektif UIC adalah untuk menyediakan perkhidmatan terbaik dalam menyelaraskan aktiviti pengantarabangsaan.