Pusat Antarabangsa UTeM dengan sukacitanya mengumumkan bahawa kami telah berpindah ke pejabat baharu.