Pembatalan Visa

Pembatalan VISA perlu dilakukan sekiranya pelajar diberikan salah satu daripada TIGA (3) sebab di bawah. Sebab-sebab pembatalan VISA mungkin memerlukan dokumen yang berbeza. Ikuti prosedur yang diberikan:

Sila berikan dokumen yang diperlukan ini jika

1. Tamat belajar dan berniat untuk meninggalkan Malaysia.

 • Dokumen Pasport.
 • Borang Pembatalan Visa.
 • Salinan Tiket Penerbangan.
 • Salinan keputusan peperiksaan akhir / surat tamat pengajian.

2. Tamat belajar dan bertukar ke institusi yang lain

 • Pasport
 • Borang Pembatalan Visa.
 • Salinan surat tawran institusi yang baharu.
 • Salinan surat tamat pengajian.
 • Salinan semua muka surat pasport dan wang tunai RM100 untuk Pas Khas.

3. Tarik Diri/ Ditamatkan dan berhasrrat meninggalkan Malaysai/ Bertukar ke institusi yang lain.

 • Pasport
 • Borang Pembatalan Visa
 • Salinan surat tarik diri/surat penamatan
 • Salinan tiket penerbangan
 • Salinan semua muka surat pasport dan wang tunai RM100 untuk Pas Khas.

Dokumen yang perlu di Muat Turun:

Nota :

 1. Anda dikenakan bayaran untuk PAS SPECIAL jika tarikh tiket penerbangan adalah selepas tarikh tamat pas pelajar anda. Kami mengesyorkan anda menempah tiket penerbangan SEKURANG-KURANGNYA DUA (2) MINGGU SEBELUM tarikh luput pas pelajar untuk mengelakkan TINGGAL LEBIH MASA. Jika anda perlu TINGGAL LEBIH MASA, anda perlu membayar RM30 sehari sebagai penalti.
 2. Sediakan dokumen yang diperlukan di atas dan serahkan kepada Pusat Antarabangsa UTeM (UIC) secara peribadi
 3. Dapatkan surat tamat pengajian/pemberhentian anda daripada BPA/PPS
 4. Pembatalan visa minimum hari bekerja ialah TIGA(3) hari manakala maksimum hari bekerja ialah TUJUH (7) h