Pas Tanggungan

Pas Tanggungan memberi kuasa kepada pelajar antarabangsa yang sudah berkahwin untuk membawa pasangan atau anak mereka ke Malaysia. Ikuti prosedur yang diperlukan untuk memohon pas tanggungan :

 1. Surat perakuan
 2. Salinan pasport pasangan dan anak (1 salinan)
 3. Dokumen asal pasport pasangan dan anak.
 4. Salinan sijil perkahwinan
 5. Surat daripada kedutaan.

Setelah lengkap, sila hantar semua dokumen kepada Jabatan Imigresen Malaysia

Peraturan dan Undang-undang

Sebagai peraturan umum, sila ambil perhatian bahawa pas tanggungan hanya terpakai sekiranya pelajar tersebut sedang belajar ijazah Sarjana Muda atau ke atas. Pelajar peringkat diploma dan sijil tidak dibenarkan membawa masuk tanggungan.

Anda boleh memohon Pas Tanggungan untuk ahli keluarga terdekat anda (Ibu bapa, Pasangan dan Anak sahaja) melalui EMGS. Imigresen akan mengeluarkan tanggungan anda dengan Pas Lawatan Sosial Jangka Panjang (LTSVP) untuk tempoh maksimum 12 bulan pada satu masa. LTSVP hanya akan sah selagi pelajar mempunyai pas pelajar yang sah.

Permohonan ini akan dibuat melalui institusi pendidikan bagi pihak tanggungan anda yang berada di Malaysia. Setiap tanggungan yang memasuki Malaysia dengan pas sosial akan dikenakan yuran visa ‘Journey Performed’ sebanyak RM500 serta yuran visa kemasukan tunggal (tertakluk kepada kewarganegaraan)

Peraturan dan Prosedur

Semua pelajar pasca siswazah yang mendaftar di Universiti Awam dan Swasta layak memohon pas tanggungan bagi pihak keluarga mereka.

Pelajar Sarjana Muda yang sedang mengikuti pengajian Ijazah Sarjana Muda mereka hanya layak memohon pas tanggungan bagi pihak keluarga mereka jika mereka warganegara negara berikut:

 • Saudi Arabia
 • Bahrain
 • United Arab Emirates (UAE)
 • Turkey
 • Qatar
 • Azerbaijan
 • Palestinian Territories
 • Kuwait
 • Yemen

 • Iran
 • Syria
 • Oman
 • Jordan
 • Lebanon
 • Iraq
 • Libya
 • Maldives

Permohonan Pas Tanggungan untuk Anak Pelajar Antarabangsa

Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun boleh tinggal dan belajar di Malaysia sambil memegang pas tanggungan di bawah ibu bapa mereka. Kanak-kanak pelajar antarabangsa berumur 18 tahun dan ke atas mesti memohon secara berasingan untuk mendapatkan pas pelajar sekiranya mereka ingin belajar di Malaysia.